Webbapplikation version 5.7.3

Nya funktioner: -Aviseringsinställningar- Användare kan nu kontrollera vilka aviseringar de skall få via e-mail eller mobilapp och webbapp. Fler aviseringar kommer att kunna styras i framtiden. Dessa inställningar återfinns under “Mitt konto > Aviseringar” Förbättringar: -Platser-  Sökresultat sparas mellan listvyn och kartvyn för platser. Användare kan nu växla mellan dessa utan att tappa sina urval […]

Webbapplikation version 5.7.1

Förbättringar: -Jobb- Ett fält för “kund” har lagts till under jobbdetaljer -Platser- När en underliggande plats skapas så ärver den automatiskt address från överliggande plats. -Platser- Användarskapade attribut kan nu läggas till under en plats -Faktura- Fakturalayout kan nu förhandsgranskas under fakturainställningar -Faktura- Om en faktura är kopplad till en service så kan nu hela […]

Webbapplikation version 5.7

Uppdateringar och förbättringar: Nya funktioner: – Mätare & mätaravläsning – Med denna funktion så kan man lägga till mätare på platser och serviceobjekt som kan läsas av och föras in i systemet. I dagsläget så förs dessa in direkt via mätaren men inom kort kommer mätare automatiskt att kunna uppdateras när en service utförs på […]

Service Node – Kund Case – Uppsalahem

Digitala fastighetsskyltar Pilotprojekt med Uppsalahem Uppsalas kommunala fastighetsbolag Uppsalahem insåg att mycket onödig tid lades av deras personal på att byta namnskyltar på lägenheter, postboxar och trapphuslistor i deras studentbostäder där in- och utflyttningsfrekvens är hög. För att lösa detta började man söka efter ett kostnadseffektivt och lättinstallerat alternativ med minimalt ingrepp i fastighetsboxarna och […]

Webbapplikation version 5.6.7

Uppdateringar och förbättringar: Vi har ändrat benämningen på anställda, en anställd kallas nu endast för användare. Formulär – Formulär kan nu bifogas på en plats. Faktura – Det går nu att avskriva delar av fakturabeloppet för att balansera fakturan. Faktura – En fakturalista på kunden kan nu nås via kundinformation. Företagsinställningar – Det går nu […]

Service Node – Artiklar & Lager

Artiklar & Lager Med artikel- och lagerhantering i Service Node håller systemet koll och justerar ert lagersaldo när artiklar och delar plockas för att användas till service och arbetsorder.    Artikelinformation och dokumentation Nå alltid aktuell information via appen eller webben och underlättar när du ska:  Se lagerplats. Kontrollera lagersaldo. Plocka artikel till order. Kombinera […]

Webbapplikation version 5.6.6

Ny Funktion: Servicefakturering: Vi har lanserat en ny faktureringsfunktion som gör att du enkelt kan fakturera utförd service och arbetsorder. När en service eller arbetsorder är klar väljer du dessa och klickar på fakturera för att starta faktureringsprocessen. Arbetstid och artiklar läggs automatiskt till i fakturan så man behöver bara granska, justera och skicka. En […]

Mobilapplikation 7.9.57

Uppdateringar och förbättringar: Tidsloggen har fått ett komplett UI-makeover vilket gör det mer användarvänligt att logga och visa tid. “Jobb” har lagts till på detaljsidan för serviceobjekt och där listas alla jobb som rör serviceobjektet. Lägga till eller ta bort ta bort serviceobjekt till en arbetsorder har separerats. Användare kan filtrera listan över serviceobjekt efter […]

Webbapplikation version 5.6.5

Uppdateringar och förbättringar: Användare kan nu lägga till filer när de använder kommentar funktionen. Slutförd Arbetsorder- Användare kan nu se en summering av arbetsordern när de slutför/stänger arbetsordern. Om en arbetsorder skapas av fel kan användarna lösa felet när arbetsordern slutförs/stängs. Meddelande – Användare kan klicka på objektet i aviseringar för att gå till detaljsidan […]

Mobilapplikation 7.9.56

Uppdateringar och förbättringar: Användaren kan nu ange ett förfallodatum och tilldela sig själv ett jobb som finns i kön. Jobb kan nu ses i en kartvy. Timelogfunktionen har fått ett nytt fräscht utseende. Användare kan nu åtgärd felanmälningar som inte har blivit tilldelade. Buggar fixade: