Webbapplikation version 5.3.1

Uppdateringar och förbättringar: Servceobjekt kan nu filtreras efter modell och tillverkare. Förbättrad sökning efter serviceobjektstyp och tillverkare.  Uppgifters status har förenklats till Öppen -> Pågående -> Utförda Om innehåll inte hittas på webbplatsen omdirigeras användare nu till en ny “hittades inte” sida. Arbetsorder detaljer, prestandan har förbättrats genom att endast ladda och visa data vid […]

Mobilapplikation 7.6 (codepush 41)

Uppdateringar och förbättringar: Nya feltyper och underkategorier finns nu att välja när man rapporterar fel. Sidfot i alla listor som visar X av total X objekt laddade. Anteckningar har fått små kosmetiska förändringar. Artiklar visar nu pris och enhet. Det går inte längre att ändra pris på artiklar i arbetsordrar. Vi har lagt till en […]

Webbapplikation version 5.3.0

Uppdateringar och förbättringar: Serviceobjekts typer och subtyper, samt tillverkare och modeller listas nu hierarkiskt:Typ ⮡ SubtypTillverkare   ⮡ Modell Vi har uppdaterat utseende och design på profil- och företagsinställningar, kalendern och lägga till ny tillverkare.  Fel- och servicerapportering har förenklats genom att ta bort onödiga steg när man väljer serviceobjekt. Pop-up notisen för “lyckats” eller “misslyckats” har fått […]

Mobilapplikation 7.6

Uppdateringar och förbättringar: Navigationsflödet för appen har förbättrats Alla tredjepartsbiblotek har uppdaterats till senaste versionen. Alla listor visar nu det totala antalet objekt som visas i listan numeriskt. Dokument och andra visningsbara filer kan nu öppnas direkt i appen istället för i webbläsaren. Ett nytt fält som heter ‘Prioritet’ har lagts till i ‘rapportera fel’ […]

Webbapplikation version 5.2.4

Uppdateringar och förbättringar: Nu kan du logga tid för dina anställd med vår nya tidsloggfunktion. Gå till service, arbetsorder eller uppgifter för att logga tiden. Tidsloggen kan visas och analyseras från Register> Tidslogg När du slutför en Arbetsorder eller uppgift kommer den totala loggade tiden (om den finns) att beräknas och placeras som standard i […]

Webbapplikation version 5.2.1

Uppdateringsanteckningar: Serviceplanering’ har släppts i BETA version, hittas i huvudmenyn. Serviceobjektslistan visar nu nästkommande ‘planerad service’ för varje serviceobjekt om det är inkluderat i en serviceplan. Servicehistoriken visar nu om en serviceplan ingick i en serviceplan eller inte. Felanmälningar kan nu kopplas till arbetsordrar. Alternativt kan en arbetsorder skapas från en felanmälan. Filter har lagts […]

Webbapplikation version 5.2.0

Nya funktioner och förbättringar API:et har förbättrats för att kunna hantera större mängder data  med förbättrad prestanda och säkerhet. UX/UI förbättringar har gjorts till flera formulär i systemet Förbättringar för användargränsnittet för Arbetsordrar Användare kan nu lägga till reservdelar & material när de rapporterar service. (för närvarande endast från webbappen; funktionaliteten kommer till mobilappen snart!) […]

Mobilapplikation 7.5

Nya funktioner och uppdateringar  En servicerapport kan nu skickas direkt en felanmälan är åtgärdad. Detta gör det lättare för användare att rapportera hur felanmälan åtgärdades och lämna en servicerapport i servicejournalen för serviceobjektet. Profilsidan har designats om och uppdaterats. More användarinformation kan nu läggas till från mobilapplikationen. När material eller delar läggs till en arbetsorder […]

Webbapplikation version 5.1.3

Nya funktioner och förbättringar: Kunder och andra icke-registerade användare kan nu ladda upp bilder när de gör en felanmälan via den Publika URL:en (genom att blippa av QR-taggen) Kundlistor kan nu importeras in i system med hjälpa av en .CSV med all kunddata. CSV filer kan skapas i excel och liknande system. Användare som rapporterar […]

Mobilapplikation version 7.5

Uppdateringar och förbättringar: Ny adresskomponent med interaktiv karta och sökfunktion för platser. Platsdata kan nu hanteras bättre och enklare i appen. Ny komponent där hantering av datum och tid görs samtidigt. Vilket gör det snabbare och enklare att mata in information. Personliga händelser kan nu läggas in i kalendern som inte är synliga för andra […]