Cookie- & integritetspolicy för Service Node AB

Cookies

Vad är cookies

Service Node AB använder sig utav cookies och pixel trackers när du besöker servicenode.se, snode.se, inklusive våra andra digitala kanaler, mobila sidor och mobila applikationer. 

Som vanligt med nästan alla professionella webbplatser använder även vår webbplats cookies. Cookies är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din användarupplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder informationen och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi visar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan innebära att vissa funktioner försämras eller i vissa fall gör dem helt obrukbara.

För mer generell information om cookies kan du läsa följande poster online:

 

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av flera olika skäl. Tyvärr finns det i de flesta fall inga standardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du aktiverar alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte ifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.
 

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies används genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälpavsnitt för information om hur du gör detta). Var medveten om att inaktivera cookies påverkar funktionaliteten för denna och många andra webbplatser som du besöker; att inaktivera cookies orsakar vanligtvis också att problem med funktioner på webbsidan. Därför rekommenderar vi att du inte inaktiverar cookies.

Cookies vi använder

Om du skapar ett konto hos oss använder vi cookies för hanteringen av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa cookies kommer vanligtvis att raderas när du loggar ut men i vissa fall kan de förbli aktiva efteråt för att komma ihåg dina inställningar och preferenser när du loggar in igen. 

Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg detta faktum. Det förhindrar att du behöver logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas normalt bort eller rensas när du loggar ut för att säkerställa att du endast har tillgång till dessa funktioner eller sidor när du är inloggad.

Tredjepartscookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analys lösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och sätt att förbättra din användarupplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan:

Google Analytics
https://analytics.google.com/

Lista på cookies vi använder

Ytterliggare information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats. Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom e-mail eller telefon.

E-post: support@servicenode.se

Tel: 090-2060760

Integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679/EC) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Vi har därför listat nedan grundläggande integritetsprinciper för att förtydliga detta.

Personuppgiftsansvarig och våra grundläggande integritets principer

Service Node AB värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och följer de gällande lagar, branschregler och andra relaterade standarder som finns för att skydda privatpersoners integritet och rättigheter.

Service Node AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för dina uppgifter (t ex namn, födelsedata, kontaktuppgifter) och hanterar dem gällande dataskyddslagstiftning.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om integritet och dataskydd på e-post: kontakt@servicenode.se eller telefon: 090-206 07 60

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss eller använder tjänsten servicenode.se kan du komma att lämna information till oss om dig själv eller din verksamhet som anses utgöra personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, till exempel om du:

 • Besöker eller registrerar dig på någon av våra webbplatser & -tjänster och genom vår användning av cookies.
 • Tecknar avtal med oss för tjänster.
 • Användning av webbformulär.
 • Lämnar personuppgifter i samband med supportärenden.
 • Lämnar information om dig själv via kommunikation med oss på andra sätt t ex; skriftligt/e-post, telefonsamtal eller sociala medier.
 • Information som vi samlar i samband med ovan aktiviteter kan till exempel innehålla: Ditt namn, personnummer, faktureringsadress och fastighetsadress, ip-adress och kontaktinformation, och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss.

Vad vi använder dina personuppgifter till 

Generellt sett behandlar (t ex registrerar och lagrar) vi de uppgifter som du lämnat till oss om de är relevanta för att vi ska kunna fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster eller för att kunna kommunicera med dig postalt eller digitalt.

Exempel på hur dina personuppgifter kan komma att användas (om tillämpligt):

 • För att bearbeta en intresseanmälan.
 • För att registrera dig som kund
 • För förberedelse för eller administration av de tjänster som vi ingått avtal med dig om (till exempel kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, affärsbedömning eller inkassohantering) samt aktivera och utföra fakturering.
 • Försäljning och direktmarknadsföring via telefon, e-post, post, sms och sociala medier. Du har alltid en rätt att invända mot vår direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Kontakta oss på kontakt@servicenode.se oss om du inte vill delta i detta. 
 • För säkerställande av din identitet
 • För att kommunicera med dig via olika kanaler, inklusive att tillhandahålla kundservice; för att skicka tjänsterelaterade meddelanden, bekräftelser och uppdateringar
 • För viss statistik (intern statistik)

 

reCAPTCHA

För att säkerställa att det är en mänsklig användare av denna webbtjänst använder vi oss av ett tredjepartsverktyg från Google.

Hur fungerar reCAPTCHA

reCAPTCHA fungerar genom att implementera en algoritm för att analysera en användares aktivitet genom att ta en skärmdump av användarens webbläsarfönster. Om aktiviteten betraktas som mekanisk eller om ett sammansatt ord används, flaggas aktiviteten av systemet.

Aktivitets- och användarinformation reCAPTCHA samlar in och analyserar inkluderar följande:

 • Skrivmönster från användaren.
 • Mängden musklick som en användare har gjort på webbplatsen eller beröringar den gjort på en app.
 • Vilket språk användarens webbläsare använder.
 • Google-cookies som har placerats på webbplatsen.
 • Svaren i frågefält på webbplatsen.
 • CSS-information.
 • Plugin-program installerade i webbläsaren.
 • Algoritmen känner också igen IP-adresser som tidigare har känts igen som människor genom cookies.

Genom att använda denna sida godkänner du även Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Kontakt via sociala medier

Ifall du kontaktar oss via sociala medier, till exempel Facebook, linkedin överförs information och personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga företaget/organisationen som driver det sociala mediet du använder).

Vi kan tyvärr inte reglera detta men besvarar gärna dina frågor i sociala medier. Om du inte vill att tredje part ska samla in informationen du skickar till oss rekommenderar vi att du istället kontaktar oss via telefon: 090- 206 07 60.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner (exempelvis tjänsteleverantörer), till exempel för att utföra det uppdrag som berörd person har begärt.  Detta kan vara nödvändigt i samband med att en tjänst levereras från oss. Ytterligare exempel är tjänsteleverantörer som hjälper oss med t ex IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det mottagande företagets integritetspolicy.

Tillgång till dina personuppgifter och information

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna i form av ett registerutdrag. Ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Ett sådant registerutdrag får du inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader.

När du lämnar uppgifter till oss har du rätt att få information om att vi behandlar dina personuppgifter och varför vi gör detta. Kontakta gärna oss om du inte tycker att du har fått tillräcklig information.

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla personuppgifter grundar sig antingen på ett samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Säkerhet

Service Node AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom otillåten användning, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen i förhållande till rimlighet samt mängd och känslighet av personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi håller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagrings perioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Det innebär bland annat att vi kommer att ta bort eller anonymisera dina uppgifter (så att de inte kan knytas till dig personligen eller användas till andra syften) och annan information i våra databaser när mellanhavanden i avtalet är slutreglerade. Detta förutsatt att informationen inte längre är nödvändig för det syfte som det samlades in för eller att den bedöms ha ett bevarandevärde utifrån gällande skyldigheter ovan. Uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra avtal eller annan laglig grund kan t ex vara insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster som därför inte alltid kan begränsas eller raderas.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Sker det större förändringar av vår hantering av personuppgifter kommer du att bli meddelad personligen. Vår hantering av personuppgifter kan t ex komma att ändras om lagstiftningen förändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändras, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakta oss vid frågor om dataskydd

Service Node AB gör allt för att säkerställa att all data vi behandlar är korrekt. Detta gäller naturligtvis också för all personlig information vi behandlar. Du har rätt att korrigera ofullständig, missvisande eller felaktig information om dig själv, begära ett registerutdrag, och i viss mån begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Observera dock att vissa lagliga skyldigheter kan hindra oss från att radera samtliga delar av dina personuppgifter. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen;

Kontakta: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se

Kontakta oss

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA
och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.