Tack till följande!

BIC Factory är en företagsinkubator som erbjuder lokaler, stöd och nätverk till unga entreprenörer. BIC Factory finansieras av Umeå kommun, Region Västerbotten, EU samt Umeå Kommunföretag AB, som har uppdraget att skapa tillväxt i Umeå kommun genom att främja och utveckla näringslivet.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. Vi finns för att vi är övertygade om att grön teknik och ren energi från norra Sverige kan utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De vill att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt.

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges bästa inkubatorer. Sedan 2003 har de gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. På kuppen har de gjort Umeå, Västerbotten och norra Sverige till en starkare plats för tillväxt och utveckling.

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Vi ger en möjlighet för små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att få stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. 

Connect Sverige Region Norr är en ideell organisation som alltsedan år 2000 bidrar till fler jobb i norra Sverige: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vårt bidrag till arbetstillfällen sker genom hjälp till ”Start ups” samt små och medelstora företag så de kan växa snabbare och effektivare.

Hej, vi använder cookies för att servicenode.se skall fungera bättre för dig.

Om du inte godkänner eller vill lära dig mer om hur vi använder cookies och hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa vår cookie & integritetspolicy.