Release notes

Webbapplikation version 5.1.3

Nya funktioner och förbättringar:

 • Kunder och andra icke-registerade användare kan nu ladda upp bilder när de gör en felanmälan via den Publika URL:en (genom att blippa av QR-taggen)
 • Kundlistor kan nu importeras in i system med hjälpa av en .CSV med all kunddata. CSV filer kan skapas i excel och liknande system.
 • Användare som rapporterar fel åt externa användare (tex om en kund ringer in ett fel) kan nu lägga till “felrapportör” i systemet med tillhörande data som namn, efternamn, telefonnr, osv. Användaren kan även ange att felrappörteren skall få automatisk återkoppling när felet är löst precis som om användaren rapporterat felet själv via att blippa QR-taggen.
 • Användare kan nu ändra eller ta bort (koppla ifrån) ett serviceobjekt från en Service Node (QR-tagg) direkt från Serviceobjekt > Redigera serviceobjekt formuläret.
 • Användare kan nu söka efter en specifik Servicenod från Servicenode listvyns sökfunktion.
 • Att läsa in stor volymer av serviceobjekt vid “rapportera service” eller “rapportera fel” skall nu vara avsevärt mycket snabbare.
 • Nya fält har lagts till under “företagsinställningar” för att kunna lagra mer information om ert företag.
 • Regionella inställningar har lagts till för att enklare kunna hantera tidszon och andra regions specfika inställningar. Se till att uppdatera och spara dessa inställningar för er organisation.
 • Användargränsnittet för Kalendern är uppdaterat.
 • Kontakter kan nu återanvändas och samma kontakt kan sparas på flera platser. Notera att kontaktens roll kan ändras baserat på användande; tex. kan en kontakt vara “fakturakontakt” i en arbetsorder medans de är “primär kontakt” på en kund.

Buggfixar och andra mindre uppdateringar:

 • Auto-genererade kundnummer skapas nu bara när en ny kontakt läggs till. Om en befintlig kontakt redigeras kommer ej ett kundnummer att autogeneras automatiskt. Ett kundnummer kan alltid genereras genom att klicka på “generera kundnummer” knappen vid kundnummerfältet.
 • Uppdaterat använadargränsnitt för kontaktkort.
 • Aviseringsmenyn “fastnar” nu som den skall på topmenyn och glider inte iväg om den är öppen och man scrollar upp/ned.
 • Efter ett företag är tillagt så får man nu korrekt information om att det är skapat och man skickas tillbaka till “Mina företag” sidan.
 • Ett “Serverfel” meddelande skall inte längre dyka upp när man importerar serviceobjekt från en .CSV fil.
 • Numrering för all listor skall nu fungera korrekt. Antalet kan även ökas och minskas om ni önskar se fler eller färre objekt per lista.
 • Nyheter och uppdateringar från Service Node skall inte längre visa konstig html kod när man läser hela nyheten.

Bra att veta:

 • Service Nodes webbapplikation kräver en relativt ny version av de stora webbläsarna på marknaden. (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, etc.)
 • Notera att IE11 (internet explorer) ej längre stöds av Microsoft och vi kommer ej att fortsätta utveckla stöd för IE11. Vi hänvisar till Microsoft Edge (microsofts nya webbläsare) till de som tidigare använt IE11.
 • Om du upplever något problem med Service Node webbapplikation testa först att att rensa cache och ladda ny data från vår server genom att trycka CTRL+F5. Funkar inte detta vänligen kontakt vår support.

Mobilapplikation version 7.5

Uppdateringar och förbättringar:

 • Ny adresskomponent med interaktiv karta och sökfunktion för platser. Platsdata kan nu hanteras bättre och enklare i appen.
 • Ny komponent där hantering av datum och tid görs samtidigt. Vilket gör det snabbare och enklare att mata in information.
 • Personliga händelser kan nu läggas in i kalendern som inte är synliga för andra användare.
 • Veckostart ändrad från Söndag till Måndag i kalendern. (längre fram kommer man att kunna välja detta själv)
 • Problem med att lägga till nya arbetsordrar är fixade
 • Uppgiftsbeskrivningen för uppgifter under arbetsordrar syns nu.
 • Serviceobjektetsbilden visas nu vid alla serviceposter.

Mobilapplikation version 7.4

Uppdateringar och förbättringar:
⦁ Små informationsmeddelanden (toasts) har lagts till i appen när mindre saker utförs tex. när en artikel eller kostnad läggs till en arbetsorder.
⦁ Starttid och datum samt sluttid och datum för arbetsordrar och andra ärenden kan nu läggas till.
⦁ Nya arbetsordrar kan nu läggas till direkt i mobilappen. Detta görs via arbetsorderlistan.
⦁ Nya formulär kan läggas till från formulärslistan.
⦁ Aviserin har lagts till i appen; för närvarande syns aviseringarna bara i appen och de visas inte om du lämnar appen.
⦁ Instrumentpanelen har uppdaterats och ger nu bättre information om aktuella ärenden som berör användaren.
⦁ Filterfunktion har lagts till för alla översiktslistor så nu är det lättare att filtrera på specifik information.

Uppdatering webbapplikation version 5.1.0

BUGGFIXAR:
⦁ Att skapa återkommande kalenderhändelser skall nu fungera felfritt.
⦁ Laddningstider har förbättrats för översiktskartan av serviceobjekt.
⦁ Problem med att importera serviceobjekt via .csv har rättats till.
⦁ PDF’s skapade från arbetsorders skall nu visa rätt statistik.
⦁ Att lägga till eller ta bort personal från arbetsordrar skall inte längre generera några felmeddelanden.

SYSTEMUPPGRADERINGAR:
⦁ Utfört- och felmeddelanden har förbättrats i hela systemet. Vi kommer att fortsätta att se över dessa så säg gärna till om ni ser några med felaktig eller svårförstålig text.
⦁ Statistikdelen av instrumentpanelen har förbättrats avsevärt och presenterar nu relevant information. Nu kan ni enkelt se alla försenade och otilldelade ärenden för arbetsordrar, felanmälningar, uppgifter och formulär. Ärenden som kräver åtgärd är märkte med en ! ikon.
⦁ Autogenerering av artikel-, kund- och arbetsordernummer har lagts till i systemet där det behövs. Om ni inte vill använda autogenererade nummer så kan ni alltid manuellt fylla i ett nytt nummer istället för det förslagna.
⦁ Det går nu att lägga till anteckningar till kunder, serviceobjekt, uppgifter och arbetsordrar. Anteckningar kan läsas av alla som har tillgång till objektet i webbapplikationen. Vi kommer att lägga till anteckningar till mobilappen så snart som möjligt.
⦁ Felrapporter och servicerapporter kan nu läggas till på serviceobjekt som inte är kopplat till någon servicenod.
⦁ Stora förbättringar har gjorts till hur arbetsordrar är strukturerade. Arbetsordrar kan ni enkelt filtreras mellan “Pågående”, “Utförda” och “Arkiverade”. Pågående inkluderar alla arbetsordrar som inte är utförda än med status “öppen”, “påbörjad” eller “pausad”. Utförd inkluderar alla arbetsordrar som har status “utförd” som är redo att faktureras. Arkiverad inkluderar alla arbetsordrar med status “fakturerade” eller “avbruten”. Varje status med statistik på antal är tydligt placerad under varje kategori så du enkelt kan hålla koll på vad som behöver göras.
⦁ Felrapporter, Arbetsordar, Uppgifter och Formulär som har ett förfallodatum markeras med en ringklocks-ikon för att visa att det är sista dagen ärendet skall vara klart. Om ärendet har passerat förfallodatum och är försenat så visas en cirkel med ett utropstecken som ikon.
⦁ Felrapporter kan ni avhjälpas från detaljsidan på varje felrapport genom att klicka på “klarmarkera” knappen som finns placerad i huvudrubriken.
⦁ Formulär kan nu läggas till under uppgifter.
⦁ PDF-filer genererade från formulär bör nu se snyggare ut och ta lite mindre utrymme vertikalt. Vilket innebär att stora formulär genererar färre A4 sidor när de sparas som PDF eller skrivs ut.
⦁ Personer kan nu meddelas när ett formulär uppdateras. Notifierad användare kommer att få en PDF-kopia av formuläret i sitt nuvarande läge via e-post. Observera att detta händer varje gång formuläret uppdateras så tänk på detta när du lägger till personer att informera.
⦁ Ett formulärs status ansluts nu till en systemstatus; vilket är endera “öppet” eller “stängt”. Detta innebär att det enklare går att spåra om era användera är färdiga med formulär eftersom systemet kan sortera dem och känna av ifall de är öppna eller stängda.
⦁ Formulär har nu i kategorierna “öppen” och “stängd”. på detta sätt kan du enkelt se vilka former som ännu inte är stängda och lätt veta vilka som kräver uppmärksamhet.
⦁ Rapporterad service kan nu filtreras snabbt efter förinställda tidsperioder; dessa perioder är “idag”, “den här veckan” och “den här månaden”.
⦁ Fler kontakttyper har lagts till för kontakter
⦁ Delar / artiklar kan nu kopplas till en leverantör. Delar som levereras av en specifik leverantör kan ses i under detaljinformation på den leverantören.
⦁ En flik för arbetsorder har lagts till på sidan “kundinformation” så att du kan se alla arbetsorder för en specifik kund.

Uppdatering webbapplikation

⦁ Förbättringar till visa “Rapporterad service” och “Rapporterat fel” sidorna.
⦁ Stora förbättringar till “Arbetsorder” både funktionallitet och användargränsnitt.
⦁ Service & felanmälan kan nu rapporteras på serviceobjekt utan en Servicenod (smart tagg).
⦁ Kunder har nu fått ett fält för “kundnummer”.
⦁ Utförandeknapparna i alla tabeller har fått en uppdaterad design.
⦁ Formulär kan nu läggas till från alla “detaljvyer” där de är möjliga att lägga till.
⦁ The flesta tabellerna i systemet har blivit uppdaterade med new design och funktionalitet. Detta inkluderar förbättrat stöd för sök och filtrering samt snabbare laddtider.
⦁ “Standard dokumentation” kan ny läggas till på alla modeller. Standard dokument läggs automatiskt till på alla serviceobjekt som har valt denna typ av modell. Detta gör det enkelt att lägga till samma dokumentation

Tror du Service Node skulle passa er organisation?

Kontakta oss för offert eller demonstration

Hej, vi använder cookies för att servicenode.se skall fungera bättre för dig.