Release notes

Webbapplikation version 5.3.1

Uppdateringar och förbättringar:
 • Servceobjekt kan nu filtreras efter modell och tillverkare.
 • Förbättrad sökning efter serviceobjektstyp och tillverkare. 
 • Uppgifters status har förenklats till Öppen -> Pågående -> Utförda
 • Om innehåll inte hittas på webbplatsen omdirigeras användare nu till en ny “hittades inte” sida.
 • Arbetsorder detaljer, prestandan har förbättrats genom att endast ladda och visa data vid begäran.
 • Tid inmatnings komponenten har omarbetats för att visa timmar och minuter endast efter inmatning av data.
 • Användarna återvänder nu till den plats de började efter att ha slutfört en “+lägg till” / “redigera” funktion istället för att landa på en detaljer sida. 
 • Kontakt export, användare kan nu exportera sina kontakter från kontaktlistor i registret. 
 • Artiklar (delar) kan nu exporteras från artikellistan.
Buggar fixade:

Webbapplikation version 5.3.0

Uppdateringar och förbättringar:
 • Serviceobjekts typer och subtyper, samt tillverkare och modeller listas nu hierarkiskt:
  Typ
   
  Subtyp
  Tillverkare 
    
  Modell
 • Vi har uppdaterat utseende och design på profil- och företagsinställningar, kalendern och lägga till ny tillverkare. 
 • Fel- och servicerapportering har förenklats genom att ta bort onödiga steg när man väljer serviceobjekt.
 • Pop-up notisen för “lyckats” eller “misslyckats” har fått ny placering och utseende.
 • När man vill lägga till nya saker i rullgardinsmenyer så har knappen “+Lägga till” flyttas från utsidan av menyn (ovan höger) till inuti menyn.
 • Servicenoder byter namn till QR-Taggar.
 • Kopplingen mellan QR-Taggar och serviceobjekt går nu att exportera till samma datafil. 
 • Delar till serviceobjekt har bytt namn till Artiklar.
 • Artiklar går nu att filtrera på ett bättre sätt.
 • Artiklarnas grundinformation har utökats och lagerinformation går nu att lägga till.
 • Kartvyer har fått förbättrat zoom förhållande.
 • Användare tvingas nu att använda starka lösenord när det registrerar eller ändrar befintligt lösenord. Systemet lämnar feedback på lösenordsstyrkan.
 • Fler felkategorier har lagts till, samt möjlighet att lägga till egna företagsdefinerade underkategorier.
 • Rätt valuta visas nu där belopp visas. 
 • Avtal kan nu kategoriseras enligt de fördefinierade kategorierna. 
 • På uppgiftssidorna kan nu tid loggas samt tilldela otilldelade uppgifter. 
 • Vid avslutad arbetsorder visas nu fördelningen av rapporterad tid. 
Buggar fixade:

Webbapplikation version 5.2.4

Uppdateringar och förbättringar:
 • Nu kan du logga tid för dina anställd med vår nya tidsloggfunktion. Gå till service, arbetsorder eller uppgifter för att logga tiden. Tidsloggen kan visas och analyseras från Register> Tidslogg
 • När du slutför en Arbetsorder eller uppgift kommer den totala loggade tiden (om den finns) att beräknas och placeras som standard i ‘Rapporterad tid’.
 • Vi har inaktiverat funktionen “Serviceplanering” tillfälligt medan vi arbetar med att uppgradera och förbättringar, den och kommer snart att vara online. Meddela oss om du har några frågor.
 • UI för delning av serviceobjekt med servicepartnern har uppdateras.
 • UI förbättras på alla listor, etiketter och är mer synliga och tydliga.
 • PDF-utdata från servicedetaljer har förbättrats.
 • Kontaktlista – Listan visar nu alla kontaktpersoner och deras roll
 • De flesta av de listorna i systemet sorteras efter namn för att göra det lättare att hitta rätt.
 • Fältet ‘Prioritet’ läggs till på felrapporter för möjligheten att prioritera ett fel.
Buggar fixade:
 • Serviceobjektslistan – Felet att inte kunna sortera listan efter serviceobjektens namn är löst.
 • Kartvy – Fel på kartvy för serviceobjekt och -noder är lösta.

Webbapplikation version 5.2.1

Uppdateringsanteckningar:
 • Serviceplanering’ har släppts i BETA version, hittas i huvudmenyn.
 • Serviceobjektslistan visar nu nästkommande ‘planerad service’ för varje serviceobjekt om det är inkluderat i en serviceplan.
 • Servicehistoriken visar nu om en serviceplan ingick i en serviceplan eller inte.
 • Felanmälningar kan nu kopplas till arbetsordrar. Alternativt kan en arbetsorder skapas från en felanmälan.
 • Filter har lagts till för formulär i formulärslistan.
 • Användargränsnittet för att lägga till och editera uppgifter har förbättrats.
 • Användargränsnittet för dokumentbibloteket och lägga till dokument har förbättrats.
 • Problem med att uppdatera tillverkare & modeller har åtgärdats.
 • Problem med att uppdatera ‘uppgiftsstatus’ i en arbetsorder har åtgärdats.
 • Buggar relaterade till ‘kartvy’, ‘import & export’, ‘service node address’ är åtgärdade.

Webbapplikation version 5.2.0

Nya funktioner och förbättringar
 • API:et har förbättrats för att kunna hantera större mängder data  med förbättrad prestanda och säkerhet.
 • UX/UI förbättringar har gjorts till flera formulär i systemet
 • Förbättringar för användargränsnittet för Arbetsordrar
 • Användare kan nu lägga till reservdelar & material när de rapporterar service. (för närvarande endast från webbappen; funktionaliteten kommer till mobilappen snart!)
 • Taggar har tillfälligt avaktiverats då vi jobbar på en förbättrad version.
 • Sökfunktionaliteten har förbättrats genom hela systemet.
 • Kontaktlistan har fått filter och sökfunktion.
 • Buggen som gjorde att kontorsaddress inte sparades ibland är löst
 • Flera interna bibliotek och tredjepartssystem är uppdaterade.

Webbapplikation version 5.1.3

Nya funktioner och förbättringar:
 • Kunder och andra icke-registerade användare kan nu ladda upp bilder när de gör en felanmälan via den Publika URL:en (genom att blippa av QR-taggen)
 • Kundlistor kan nu importeras in i system med hjälpa av en .CSV med all kunddata. CSV filer kan skapas i excel och liknande system.
 • Användare som rapporterar fel åt externa användare (tex om en kund ringer in ett fel) kan nu lägga till “felrapportör” i systemet med tillhörande data som namn, efternamn, telefonnr, osv. Användaren kan även ange att felrappörteren skall få automatisk återkoppling när felet är löst precis som om användaren rapporterat felet själv via att blippa QR-taggen.
 • Användare kan nu ändra eller ta bort (koppla ifrån) ett serviceobjekt från en Service Node (QR-tagg) direkt från Serviceobjekt > Redigera serviceobjekt formuläret.
 • Användare kan nu söka efter en specifik Servicenod från Servicenode listvyns sökfunktion.
 • Att läsa in stor volymer av serviceobjekt vid “rapportera service” eller “rapportera fel” skall nu vara avsevärt mycket snabbare.
 • Nya fält har lagts till under “företagsinställningar” för att kunna lagra mer information om ert företag.
 • Regionella inställningar har lagts till för att enklare kunna hantera tidszon och andra regions specfika inställningar. Se till att uppdatera och spara dessa inställningar för er organisation.
 • Användargränsnittet för Kalendern är uppdaterat.
 • Kontakter kan nu återanvändas och samma kontakt kan sparas på flera platser. Notera att kontaktens roll kan ändras baserat på användande; tex. kan en kontakt vara “fakturakontakt” i en arbetsorder medans de är “primär kontakt” på en kund.
Buggfixar och andra mindre uppdateringar:
 • Auto-genererade kundnummer skapas nu bara när en ny kontakt läggs till. Om en befintlig kontakt redigeras kommer ej ett kundnummer att autogeneras automatiskt. Ett kundnummer kan alltid genereras genom att klicka på “generera kundnummer” knappen vid kundnummerfältet.
 • Uppdaterat använadargränsnitt för kontaktkort.
 • Aviseringsmenyn “fastnar” nu som den skall på topmenyn och glider inte iväg om den är öppen och man scrollar upp/ned.
 • Efter ett företag är tillagt så får man nu korrekt information om att det är skapat och man skickas tillbaka till “Mina företag” sidan.
 • Ett “Serverfel” meddelande skall inte längre dyka upp när man importerar serviceobjekt från en .CSV fil.
 • Numrering för all listor skall nu fungera korrekt. Antalet kan även ökas och minskas om ni önskar se fler eller färre objekt per lista.
 • Nyheter och uppdateringar från Service Node skall inte längre visa konstig html kod när man läser hela nyheten.
Bra att veta:
 • Service Nodes webbapplikation kräver en relativt ny version av de stora webbläsarna på marknaden. (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, etc.)
 • Notera att IE11 (internet explorer) ej längre stöds av Microsoft och vi kommer ej att fortsätta utveckla stöd för IE11. Vi hänvisar till Microsoft Edge (microsofts nya webbläsare) till de som tidigare använt IE11.
 • Om du upplever något problem med Service Node webbapplikation testa först att att rensa cache och ladda ny data från vår server genom att trycka CTRL+F5. Funkar inte detta vänligen kontakt vår support.

Mobilapplikation 7.6 (codepush 41)

Uppdateringar och förbättringar:
 • Nya feltyper och underkategorier finns nu att välja när man rapporterar fel.
 • Sidfot i alla listor som visar X av total X objekt laddade.
 • Anteckningar har fått små kosmetiska förändringar.
 • Artiklar visar nu pris och enhet.
 • Det går inte längre att ändra pris på artiklar i arbetsordrar.
 • Vi har lagt till en dynamisk kartvy för serviceobjekt.
 • Möjlighet att lägga till nya av följande:
  Kunder
  Typer & subtyper
  Tillverkare & modeller
  Arbetsordertyp
 • Tidrapportering i arbetsorder och uppgifter.
 • Ikonerna i arbetsorder har ändrats: Tidrapportering och felanmälningar har blit tillagda, kontakter har tagits bort.
 • Kontakter visas nu direkt på arbetsordersidan och med en “Lägg till ny kontakt” knapp.
 • Andra mindre förbättringar.
Buggar fixade:
 • Uppskattad tid i uppgifter visas inte korrekt.

Mobilapplikation 7.6

Uppdateringar och förbättringar:
 • Navigationsflödet för appen har förbättrats
 • Alla tredjepartsbiblotek har uppdaterats till senaste versionen.
 • Alla listor visar nu det totala antalet objekt som visas i listan numeriskt.
 • Dokument och andra visningsbara filer kan nu öppnas direkt i appen istället för i webbläsaren.
 • Ett nytt fält som heter ‘Prioritet’ har lagts till i ‘rapportera fel’ funktionen.
 • Dark mode stöds nu för iOS
 • Flera buggfixar och förbättringar till användargränssnittet.

Mobilapplikation 7.5

Nya funktioner och uppdateringar
 •  En servicerapport kan nu skickas direkt en felanmälan är åtgärdad. Detta gör det lättare för användare att rapportera hur felanmälan åtgärdades och lämna en servicerapport i servicejournalen för serviceobjektet.
 • Profilsidan har designats om och uppdaterats. More användarinformation kan nu läggas till från mobilapplikationen.
 • När material eller delar läggs till en arbetsorder så är det nu enklare och snabbare att uppdatera pris och antal på artiklarna.
 • Serviceobjektssidan har uppdaterats och designats om från grunden; den skall nu vara enklare att navigera och mer information kan registeras och hittas där.
 • Anteckningar är nu tillgängliga från serviceobjektssidan. Antekcningar kan läggas till för att hålla reda på valfri information gällande serviceobjektet.
 • En “snabb lägg till” funktion har lagts till serviceobjektssidan (knapp med en blixt) som ger omedelbar tillgång till “skapa servicerapport”, “rapportera fel”, “lägg till dokument” och “lägg till formulär” sidorna.
 • Kontaktinformation till externa felanmälare är nu tillgängligt direkt i mobilappen under respektivt felanmälan.
 • Nya serviceobjekt kan läggas till från mobilappen; trycka på “+” knappen i serviceobjektsfliken för att lägga till ett nytt serviceobjekt. Tryck på “visa alla fält” för att lägga till ytterligare information som “serienummer”.

Mobilapplikation version 7.5

Uppdateringar och förbättringar:
 • Ny adresskomponent med interaktiv karta och sökfunktion för platser. Platsdata kan nu hanteras bättre och enklare i appen.
 • Ny komponent där hantering av datum och tid görs samtidigt. Vilket gör det snabbare och enklare att mata in information.
 • Personliga händelser kan nu läggas in i kalendern som inte är synliga för andra användare.
 • Veckostart ändrad från Söndag till Måndag i kalendern. (längre fram kommer man att kunna välja detta själv)
 • Problem med att lägga till nya arbetsordrar är fixade
 • Uppgiftsbeskrivningen för uppgifter under arbetsordrar syns nu.
 • Serviceobjektetsbilden visas nu vid alla serviceposter.

Mobilapplikation version 7.4

Uppdateringar och förbättringar:
⦁ Små informationsmeddelanden (toasts) har lagts till i appen när mindre saker utförs tex. när en artikel eller kostnad läggs till en arbetsorder.
⦁ Starttid och datum samt sluttid och datum för arbetsordrar och andra ärenden kan nu läggas till.
⦁ Nya arbetsordrar kan nu läggas till direkt i mobilappen. Detta görs via arbetsorderlistan.
⦁ Nya formulär kan läggas till från formulärslistan.
⦁ Aviserin har lagts till i appen; för närvarande syns aviseringarna bara i appen och de visas inte om du lämnar appen.
⦁ Instrumentpanelen har uppdaterats och ger nu bättre information om aktuella ärenden som berör användaren.
⦁ Filterfunktion har lagts till för alla översiktslistor så nu är det lättare att filtrera på specifik information.

Tror du Service Node skulle passa er organisation?

Kontakta oss för offert eller demonstration

Tips

 • Om du upplever problem med Service Nodes webbapplikation testa först att att rensa webbläsarens cache och ladda ny fräsh data från servern genom att trycka CTRL + F5 . Funkar inte detta vänligen kontakt vår support.

 • Service Nodes webbapplikation kräver en relativt ny version av de stora webbläsarna på marknaden. (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, etc.)

 • Notera att IE11 (internet explorer) ej längre stöds av Microsoft och vi kommer ej att fortsätta utveckla stöd för IE11. Vi hänvisar till Microsoft Edge (microsofts nya webbläsare) till de som tidigare använt IE11.

Hej, vi använder cookies för att servicenode.se skall fungera bättre för dig.