Uppdateringar och förbättringar:
⦁ Små informationsmeddelanden (toasts) har lagts till i appen när mindre saker utförs tex. när en artikel eller kostnad läggs till en arbetsorder.
⦁ Starttid och datum samt sluttid och datum för arbetsordrar och andra ärenden kan nu läggas till.
⦁ Nya arbetsordrar kan nu läggas till direkt i mobilappen. Detta görs via arbetsorderlistan.
⦁ Nya formulär kan läggas till från formulärslistan.
⦁ Aviserin har lagts till i appen; för närvarande syns aviseringarna bara i appen och de visas inte om du lämnar appen.
⦁ Instrumentpanelen har uppdaterats och ger nu bättre information om aktuella ärenden som berör användaren.
⦁ Filterfunktion har lagts till för alla översiktslistor så nu är det lättare att filtrera på specifik information.