Smarta Taggar

Via Service Nodes smarta taggar eller servicenoder så kan digitala information snabbt och enkelt kommas åt genom att skanna av en QR-kod. Servicenoderna kan användas både av egen personal och av era kunder. Mängden information man kommer åt beror på om man skannar från våran app (kräver login) eller direkt via en valfri QR-kodläsare. 

Lätt att skanna

Taggarna gör att man på plats snabbt och enkelt kommer åt information om serviceobjektet och dess aktuella felanmälningar, servicehistorik och servicedokumentation.

  • Snabbt
  • Användarvänligt
  • QR eller QR och NFC.
  • Scanna med eller utan Service node appen
scannar-tagg-2
Med Service Node appen    
scannar-tagg-iphone
    Utan Service node appen
publik-web-iphone

Information för dig och dina kunder

På varje serviceobjekt kan du dela med dig information till dina kunder; de kan även rapportera in fel via taggen. 

Följande information kan din kund få tillgång till:

  • Rapporterade fel
  • Enkel felanmälan
  • Dokumentation som t ex manualer och instruktioner
  • Servicehistorik

Koppla en eller flera serviceobjekt till varje tagg

Service Node är ett flexibelt system och hur du än arbetar så kan vi tillmötesgå era önskemål. Om ni har flera serviceobjekt som ni vill komma åt via en tagg så är detta inget problem. Bifoga ett eller flera objekt till varje tagg. 

  • Koppla flera serviceobjekt till varje tagg
  • Användare kan enkelt välja vilket serviceobjekt de vill få mer information om
Bild från Service Node appen som visar listan när man skannar en nod med flera serviceobjekt

Anpassa utseendet som du vill

Den smarta taggen kan kompletteras med en unik monteringsbricka som kan skräddarsys för logotyper och informationstext.

Dessa går att få i olika storlekar och färgkombinationer, det är oftast bara fantasin som sätter gränserna. 

Vi hjälper till med med design och utformning och ser till att det levereras tillsammans med beställda taggar.

Tror du Service Node skulle passa er organisation?

Kontakta oss för offert eller demonstration

Hej, vi använder cookies för att servicenode.se skall fungera bättre för dig.