Serviceplanering (Beta Q3 2020)

Gör rätt saker vid rätt tillfälle med våra verktyg för service och underhållsplanering. Oavsett om ni sköter service arbetet för era egna organisation eller om ni jobbar mot serviceavtal hos era kunder så ser vi till att hjälpa er att få full koll på läget och aldrig missa nödvändigt service eller underhållsarbete.

Planera er service

Skapa serviceplaner utifrån vad som skall göras i er verksamhet eller ute hos era kunder. Flera serviceplaner kan skapas för respektive serviceobjekt beroende på vilken typ av arbete, kontroll eller besiktning som skall göras. 

  • Skapa en eller flera service och underhållsplaner för varje serviceobjekt.
  • Ställ intervall för respektive serviceplan
  • Tilldela serviceplaner till ansvariga personer, team eller partnerföretag.
påminnelse-halv

Bli påmind

Ifall ni har missat service på ett serviceobjekt säger vi till till. Med aviseringar i vårt webbgränsnitt, per e-mail eller i mobilapplikationen så ser vi till att ni alltid kan vidta rätt åtgärd. 

  • Bli påmind om missad eller utebliven service
  • Skjut enkelt på missad service utan att ändra satt serviceintervall
  • Tilldela utebliven service till ny person vid sjukdom utan att ändra huvudansvarig.

Tror du Service Node skulle passa er organisation?

Kontakta oss för offert eller demonstration

Hej, vi använder cookies för att servicenode.se skall fungera bättre för dig.