BUGGFIXAR:
⦁ Att skapa återkommande kalenderhändelser skall nu fungera felfritt.
⦁ Laddningstider har förbättrats för översiktskartan av serviceobjekt.
⦁ Problem med att importera serviceobjekt via .csv har rättats till.
⦁ PDF’s skapade från arbetsorders skall nu visa rätt statistik.
⦁ Att lägga till eller ta bort personal från arbetsordrar skall inte längre generera några felmeddelanden.

SYSTEMUPPGRADERINGAR:
⦁ Utfört- och felmeddelanden har förbättrats i hela systemet. Vi kommer att fortsätta att se över dessa så säg gärna till om ni ser några med felaktig eller svårförstålig text.
⦁ Statistikdelen av instrumentpanelen har förbättrats avsevärt och presenterar nu relevant information. Nu kan ni enkelt se alla försenade och otilldelade ärenden för arbetsordrar, felanmälningar, uppgifter och formulär. Ärenden som kräver åtgärd är märkte med en ! ikon.
⦁ Autogenerering av artikel-, kund- och arbetsordernummer har lagts till i systemet där det behövs. Om ni inte vill använda autogenererade nummer så kan ni alltid manuellt fylla i ett nytt nummer istället för det förslagna.
⦁ Det går nu att lägga till anteckningar till kunder, serviceobjekt, uppgifter och arbetsordrar. Anteckningar kan läsas av alla som har tillgång till objektet i webbapplikationen. Vi kommer att lägga till anteckningar till mobilappen så snart som möjligt.
⦁ Felrapporter och servicerapporter kan nu läggas till på serviceobjekt som inte är kopplat till någon servicenod.
⦁ Stora förbättringar har gjorts till hur arbetsordrar är strukturerade. Arbetsordrar kan ni enkelt filtreras mellan “Pågående”, “Utförda” och “Arkiverade”. Pågående inkluderar alla arbetsordrar som inte är utförda än med status “öppen”, “påbörjad” eller “pausad”. Utförd inkluderar alla arbetsordrar som har status “utförd” som är redo att faktureras. Arkiverad inkluderar alla arbetsordrar med status “fakturerade” eller “avbruten”. Varje status med statistik på antal är tydligt placerad under varje kategori så du enkelt kan hålla koll på vad som behöver göras.
⦁ Felrapporter, Arbetsordar, Uppgifter och Formulär som har ett förfallodatum markeras med en ringklocks-ikon för att visa att det är sista dagen ärendet skall vara klart. Om ärendet har passerat förfallodatum och är försenat så visas en cirkel med ett utropstecken som ikon.
⦁ Felrapporter kan ni avhjälpas från detaljsidan på varje felrapport genom att klicka på “klarmarkera” knappen som finns placerad i huvudrubriken.
⦁ Formulär kan nu läggas till under uppgifter.
⦁ PDF-filer genererade från formulär bör nu se snyggare ut och ta lite mindre utrymme vertikalt. Vilket innebär att stora formulär genererar färre A4 sidor när de sparas som PDF eller skrivs ut.
⦁ Personer kan nu meddelas när ett formulär uppdateras. Notifierad användare kommer att få en PDF-kopia av formuläret i sitt nuvarande läge via e-post. Observera att detta händer varje gång formuläret uppdateras så tänk på detta när du lägger till personer att informera.
⦁ Ett formulärs status ansluts nu till en systemstatus; vilket är endera “öppet” eller “stängt”. Detta innebär att det enklare går att spåra om era användera är färdiga med formulär eftersom systemet kan sortera dem och känna av ifall de är öppna eller stängda.
⦁ Formulär har nu i kategorierna “öppen” och “stängd”. på detta sätt kan du enkelt se vilka former som ännu inte är stängda och lätt veta vilka som kräver uppmärksamhet.
⦁ Rapporterad service kan nu filtreras snabbt efter förinställda tidsperioder; dessa perioder är “idag”, “den här veckan” och “den här månaden”.
⦁ Fler kontakttyper har lagts till för kontakter
⦁ Delar / artiklar kan nu kopplas till en leverantör. Delar som levereras av en specifik leverantör kan ses i under detaljinformation på den leverantören.
⦁ En flik för arbetsorder har lagts till på sidan “kundinformation” så att du kan se alla arbetsorder för en specifik kund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *